หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก 2561

8 ตุลาคม 2561

การตรวจสุขภาพเด็ก มีความจำเป็นไม่แพ้ผู้ใหญ่ โรงพยาบาล สมิติเวชศรีราชา ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กล่าสุด เนื่องจากเด็กทุกวัยควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และเหมาะสม สมิติเวชศรีราชาตระหนักถึงความจำเป็นให้คำปรึกษา และดูแลวัยเจริญเติบโตเพื่อการพัฒนาการที่สมวัย โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต สัดส่วนร่างกาย การประเมินผลจากอวัยวะส่วนต่างๆ และการเจะเลือด สมิติเวชศรีราชามุ่งเน้นให้เด็กได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อปูทางสู่ชีวิตวัยเรียนที่พร้อม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-320-300 ต่อ 4210

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300