หน้าหลัก > ข้อมูลแพทย์

ข้อมูลแพทย์

นพ. ภัทร์ ตันพรหม

สาขา : แผนกอายุรกรรม
ปริญญาบัตร:  
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560
ความชำนาญ : อายุรกรรม - อายุรกรรมโรคไต
อีเมล : sshmed@samitivej.co.th

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300