สมาชิกชีววัฒนะ

สำหรับท่านที่ใช้บริการดูแลสุขภาพกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชอย่างสม่ำเสมอ เราขอเสนอโปรแกรมบัตรสมาชิกประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดในขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่แสนประทับใจ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมตามความต้องการและงบประมาณของท่าน เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายของท่านสำหรับการดูแลทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับโลกของเรา

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ลำดับ สิทธิประโยชน์ Perfect Diamond
Prime Platinum

Value Gold

Junior
1 ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน (ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน) 50% 40% 30% 40%
2 ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน) 15% 15% 10% 12%
3 ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ใช้สิทธิ์ได้ทันทีหลังสมัคร) 15% 15% 10% 12%
4 ส่วนลดค่าวัคซีน ยกเว้น วัคซีนพิเศษ, วัคซีนแพคเกจ และ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ 15% 15% 10% 12%
5 ส่วนลดสำหรับตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PE/CT Scan จากอัตราแพคเกจทุกรายการที่โรงพยาบาลกำหนด

 • สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลวัฒโนสก ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)”
10% 10%
6 ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

 • ทันตกรรมประดิษฐ์(ใส่ฟัน/ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมราเเทียม 5%
 • ขูดหินปูนและ ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว, รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10%”
5-10% 5-10% 5-10% 5-10%
(ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
7 ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด 5% 5%
8 ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง (บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร) หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร ตลอดอายุบัตรสมาชิก 5%
9 รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ) ชุดตรวจนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ใช้บริการลดเข็นนั่ง หรือ รถเข็นนอน ชุด Diamond Plus 3 ชุด มูลค่าชุดละ 21,100 บาท มูลค่ารวม 63,300 บาท* ชุด Platinum Plus 1 ชุด มูลค่า 14,000 บาท
วงเงินตรวจสุขภาพ มูลค่า 5,000 บาท
มูลค่ารวม 19,000 บาท*
ชุด Gold Plus 1 ชุด มูลค่า 6,000 บาท*
10 ส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะ ภายในวันเดียวกันตามเงื่อไขที่โรงพยาบาลกำหนด 15%* (3 ครั้ง) 15%* (2 ครั้ง) 10%* (1 ครั้ง)
11 ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะต่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพเท่านั้น) 4 คืน คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 10,000 บาท* 2 คืน คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 5,000 บาท* 2 คืน คืนละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท* 2 คืน คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 5,000 บาท*
12 ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก 6 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท มูลค่ารวม 1,500 บาท* 2 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท มูลค่ารวม 500 บาท* 3 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท มูลค่ารวม 600 บาท* 5 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท*
13 ส่วนลดสำหรับเรียกใช้รถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU จากทั่วประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด 30% (6 ครั้ง) 30% (3 ครั้ง) 30% (1 ครั้ง) 30% (3 ครั้ง)
14 ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 256-Slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจจากอัตราปกติ 3 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท มูลค่ารวม 19,500 บาท* 2 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท มูลค่ารวม 13,000 บาท* 1 ครั้ง ครั้งละ 6,500 บาท
15 ส่วนลดใช้บริการตรวจสมถรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Echo จากอัตราปกติ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,800 บาท มูลค่ารวม 3,600 บาท*
16 ส่วนลดใช้บริการตรวจสมถรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ 2 ครั้ง ครั้งละ 1,200 บาท มูลค่ารวม 2,400 บาท*
17 ส่วนลดวัคซีน ยกเว้น วัคซีนพิเศษ, วัคซีนแพคเกจ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ 5 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท*
18 รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ 3 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท มูลค่ารวม 1,200 บาท* 1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท* 1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท* 3 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท มูลค่ารวม 1,200 บาท*
19 รับบริการขัดฟันและเคลืบฟูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก 2 ครั้ง (ครั้งละ 500-1,500)
20 ส่วนลดรายการฟอกฟันขาวด้วยระบบ Zoom Whitening จากอัตราปกติ 3 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 6,000 บาท* 1 ครั้ง มูลค่า 2,000 บาท* 1 ครั้ง มูลค่า 2,000 บาท*

อัตราสมัครสมาชิกใหม่
อัตราต่ออายุบัตร
อายุบัตร

40,000 บาท
39,500 บาท
3 ปี
14,000 บาท
13,500 บาท
2 ปี
5,000 บาท
4,500 บาท
1 ปี
4,500 บาท
4,000 บาท
3 ปี

หมายเหตุ

 • ข้อ 1. (*)สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้
 • ข้อ 2. บัตรสมาชิกนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวร หรือมีใบอนุญาติทำงาน(Work permit) ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการบัตรชีววัฒนะได้ที่
  • รพ.กรุงเทพ
  • รพ.หัวใจกรุงเทพ
  • รพ.วัฒโนสก
  • รพ.กรุงเทพพระประแดง
  • รพ.กรุงเทพพัทยา
  • รพ.กรุงเทพระยอง
  • รพ.กรุงเทพจันทบุรี
  • รพ.กรุงเทพตราด
  • คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง
  • รพ.กรุงเทพภูเก็ต
  • รพ.กรุงเทพสมุย
  • รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
  • รพ.กรุงเทพราชสีมา
  • รพ.กรุงเทพปากช่อง
  • รพ.กรุงเทพหัวหิน
  • รพ.กรุงเทพอุดร
  • รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
  • รพ.กรุงเทพขอนแก่น
  • รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
  • รพ.กรุงเทพไซน่าทาวน์
  • รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
  • รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
  • รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
  • รพ.สมิติเวช ศรีราชา
  • รพ.สมิติเวช ชลบุรี
  • รพ.สมิติเวช ธนบุรี
  • รพ.บีเอ็นเอช
  • รพ.พญาไท 1
  • รพ.พญาไท 2
  • รพ.พญาไท 3
  • รพ.พญาไท นวมินทร์
  • รพ.พญาไท ศรีราชา
  • รพ.เปาโล พหลโยธิน
  • รพ.เปาโล โชคชัย 4
  • รพ.เปาโล สมุทรปราการ

เงื่อนไขการรับบริการ

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์จากคู่มือสมาชิก
 2. ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ค่าห้องคลอด, ห้องสังเกตอาการ, ห้องทารกแรกเกิด และห้อง Economy
  1. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้อง VIP, EXTRA และใช้บริการไม่เกิน 4 คืน สมาชิกอายุน้อยกว่า 4 ปี รับส่วนลดค่าห้อง 10% เท่านั้น ยกเว้นห้อง Etra และ VIP
  2. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกใช้สิทธ์เฉพาะค่าห้องพักที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท เท่านั้น
  3. โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล ยกเว้น ICU, CCU, PICU, ASU, NCU, NICU, ห้องคู่, ห้อง 3 เตียง, ห้อง Economy และห้องอื่นๆที่โรงพยาบาลกำหนด
  4. ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และอื่นๆตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ยกเว้น ค่าแพทย์, ยาพิเศษ, อุปกรณ์พิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, Lab พิเศษ, รายส่งเสริมการขาย, รายการเหมาจ่ายทุกรายการ โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล มอบส่วนลดเฉพาะค่ายาเท่านั้น
 4. ส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3, นวมินทร์ และเครือโรงพยาบาลเปาโล งดร่วมรายการ
 5. รถพยาบาลฉุกเฉิน Mobile CCU/ Mobile ICU ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่ารถเท่านั้น ไม่ร่วมค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์, ค่าบริการพยาบาล, และค่าบริการอื่นๆ
 6. ทันตกรรม ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ ค่าแลปทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์พิเศษเฉพาะรายการ และค่าทันตสุขภาพ
 7. สามารถใช้บริการเฉพาะโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีให้บริการ
 8. สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 9. ขอสงวนสิทธ์ในการถือบัตรสมาชิกได้ไม่เกินท่านละ 2 ใบ หรืออายุบัตรไม่เกิน 6 ปี
 10. ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • บัตรจูเนียร์มอบคูปองสำหรับขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก จำนวน 1 ครั้ง เท่านั้น
 • (**) รพ.กรุงเทพสนามจันทร์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือรพ.เปาโล ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการส่วนลดคูปองค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการถือบัตรสมาชิกได้ไม่เกินท่านละ 2 ใบ หรืออายุบัตรไม่เกิน 6 ปี
 • สิทธิประโยชน์ทุกรายการ โครงการชีววัฒนะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Contact Center โทร.1719
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะ โทร. 02-310-3245 และ 02-755-1729