รางวัลและการรับรอง

การรับรองและรางวัล

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ( ปี 2559 )

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เชิดชูเกียรติ 9 ปี จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อกัน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

ประกาศนียบัตรรับรองมาตราฐานการรักษาระดับสากล JCI ( ปี 2561 )

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ผ่านการรับรองด้านการรักษาพยาบาล โดยสถาบันประกันคุณภาพระดับโลก Joint Commission International (JCI), เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 และได้รับการรับรองติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน 

ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ ( ปี 2558 )

ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัล Hospital Quality Award 2014 จากบริษัทเอไอเอ ( ปี 2557 )

รางวัล Hospital Quality Award 2014 จากบริษัทเอไอเอ

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ( ปี 2557 )

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 20 สิงหาคม 2557