Home > รายละเอียดข่าวสาร

รายละเอียดข่าวสาร

ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2562

9 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาจัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2562 

 ที่ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยทุกสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิต

 

ตามที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชามีนโยบายเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล และเล็งเห็นความสำคัญของการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี เนื่องด้วยพื้นที่อำเภอศรีราชาอยู่ในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทางโรงพยาบาลในการรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หากเกิดอุบัติภัยหมู่ และกรณีสารเคมีรั่วไหล และเป็นการทบทวนแผนอุบัติภัยหมู่ (Code 3) ประจำปีของโรงพยาบาลจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 

 

      โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี และฝึกสถานการณ์จำลอง ให้กับบุคลากรของสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา , พุทธสมาคมเพี้ยวเยี้ยงไท้ศรีราชา , สถานีตำรวจภูธร อำเภอศรีราชา และบุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ที่จะมาร่วมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ เพื่อเป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บ 

 

       และในช่วงบ่าย จัดให้มีการฝึกซ้อมภาคสนาม จำลองสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน และอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมี เริ่มที่บริเวณวงเวียนเกาะลอย เมื่อสองแถวเบรคแตก ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ เสียหลักพลิกคว่ำ มีผู้บาดเจ็บ 10 คน และสถานการณ์ที่ 2 ช่างซ่อมบำรุง 1 คน ซ่อมเครื่องรมข้าวโพด และเกิดระเบิดขึ้น ทำให้สารเคมีที่รมข้าวโพดกระเด็นสัมผัสร่างกาย สารระเหิดกลายเป็นแก๊สสูดดมเข้าไป เจ้าหน้าที่ ที่พบเห็นเหตุการณ์ ต้องปฏิบัติตามการซ้อมแผนของโรงพยาบาล โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและพนักงาน ผ่านทางรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อตรวจสอบและคัดแยกผู้ป่วย เพื่อการดูแลในเบื้องต้น และสำหรับผู้ป่วยหนัก จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาล       การเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ และการดูแลผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี เพื่อการปฏิบัติการช่วยชีวิตด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้อง ซึงถือเป็นสิ่งที่บุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เน้นย้ำและถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300