Home > รายละเอียดข่าวสาร

รายละเอียดข่าวสาร

โรงพยาบาลสมิติเวช ติดTop 10 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลก

1 กรกฎาคม 2562

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับรางวัล  Worlds Best Hospitals ติดTop 10 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลก

 

 

 

     เว็บไซต์ World's best Hospitals  ได้จัดอับดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ TOURISM HEALTH WELLNESS โดยโรงพยาบาลสมิติเวชได้ติด Top 10 อับดับของโลก ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณา ได้แก่

1. ราคาที่เหมาะสม

2. การให้บริการมีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ  

3. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

4. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. อัตราการรักษาที่ประสบความสำเร็จสูง ( Success rate ) 

6. มีผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี

 

แหล่งที่มา :  https://worldsbesthospitals.net/samitivej-hospital

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300