Home > รายละเอียดข่าวสาร

รายละเอียดข่าวสาร

สมิติเวชศรีราชา รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสง

12 เมษายน 2561
 

#สมิติเวชศรีราชา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภ. ศรีราชา รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300