หน้าแรก > รายละเอียดบทความ

บทความเพื่อสุขภาพ

ภาวะหินปูนในหลอดเลือด - ความเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

6 สิงหาคม 2562

CT Calcium Scoring

หินปูนในหลอดเลือดสำคัญอย่างไร

การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring) ช่วยให้เราทำนายความเสี่ยงการเกิดและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวินิจฉัยมาตรการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม คะแนนแคลเซี่ยมที่หัวใจสูงหมายความว่ามีความเสี่ยงมาก วิวัฒนาการนี้เป็นการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ตรวจหาหินปูน (calcified plaque) ที่บริเวณหลอดเลือดแดงหลักที่ส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โดยหินปูนที่ตรวจจะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease)

การตรวจพบหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ จะทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงพื้นฐานของแต่ละคน เช่น อายุ โรคร่วมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง หรือประวัติสูบบุหรี่ ซึ่งจะนำพาไปสู่การควบคุมและรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดโอการเกิดโรคหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในอนาคตได้

ประโยชน์ของการตรวจหินปูนที่เกาะหลอดเลือดหัวใจ คืออะไร?

แคลเซียม หรือหินปูนที่หัวใจนี้ อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ที่ลิ้นหัวใจ หรือที่เยื่อหุ้มหัวใจ  ที่ควรระวังคือหินปูนที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง และจะเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการของโรคหัวใจนานหลายปี จากการศึกษาพบว่าปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือการสูบบุหรี่  ภาวะแคลเซี่ยมเกาะที่หลอดเลือดนี้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดอุดตัน

เพราะการป้องกันโรคนี้ สามารถทำได้ง่ายๆ และทำได้ทุกคน ไม่ว่าจะเสี่ยงมากหรือน้อย เช่น การงดบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดอาหารไขมัน พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด งดสูบบุหรี่ โดยเฉพาะถ้าเป็นความดันเลือดสูงและเบาหวานก็จะได้ปรับพฤติกรรมและดูแลตัวเองมากขึ้น โดยควบคุมความดันโลหิตให้ไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท และไขมัน LDL ต่ำกว่า 130 mg%

การตรวจวัดปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ ใช้เวลาตรวจรวดเร็ว ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง 128 slice และไม่ต้องฉีดสีสวนหัวใจ ภาพที่ได้จากการตรวจวิธีนี้จะมีความคมชัดเนื่องจากเครื่องมีความเร็วในการจับภาพสูงมาก สามารถจับภาพขณะที่หัวใจเต้นได้ดี และจะบอกถึงปริมาณหินปูนที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจได้ แม้ในปริมาณที่น้อย จึงเป็นการตรวจที่หาภาวะความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเริ่มต้นในคนปกติได้เป็นอย่างดี

 

ข้อดีของตรวจหาหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี่

  • เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บตัว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
  • ไม่ต้องฉีดยาหรือสารทึบรังสี
  • ไม่ต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ
  • เป็นการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ตรวจได้รับรังสีในปริมาณน้อยมาก

ใครที่ควรเข้ารับการตรวจหินปูนที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี่บ้าง

  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในระดับน้อย-ปานกลาง (โดยความเสี่ยงจะได้มาจากการคำนวณจากปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุ เพศ ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต เบาหวาน และภาวะสูบบุหรี่
 

พญ. ปารมี เบศรภิญโญวงศ์
Dr.Paramee Bespinyowong

เลข ว. : 41162
แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Full Time Doctor

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  

การศึกษา :

แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ.2554

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ปี พ.ศ.2560

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ.2562 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300