หน้าแรก > รายละเอียดบทความ

บทความเพื่อสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

10 กันยายน 2562

HIGHLIGHTS:

 

 • โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่น่ากลัวแทบจะไม่มีอาการเตือน และมักเกิดขึ้นเฉียบพลัน
 • มีอาการที่เราเรียกว่าอาการทางระบบประสาทเฉพาะที่ เช่น ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ตาดับ ตามืด มองเห็นภาพไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก
 • เมื่อเกิดอาการดังกล่าวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ป่วยจะต้องได้รับการนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด

 

 

     

       โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เกิดจากการที่เนื้อสมองบริเวณใดบริเวณหนึ่งเสียสภาพการทำงานและหยุดทำงานเฉียนพลัน อันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทโดยทั่วไป คือหลอดเลือดสมองตีบตันและหลอดเลือดสมองแตก

 

ปัจจัยเสี่ยง ประกอบได้ด้วย

 • เพศชาย
 • อายุที่มากขึ้น
 • สูบบุหรี่
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • พันธุกรรมที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหัวใจบางประเภทที่อาจส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

 

อาการเตือน

      โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่น่ากลัวแทบจะไม่มีอาการเตือน และมักเกิดขึ้นเฉียบพลัน ก็จะมีอาการที่เราเรียกว่าอาการทางระบบประสาทเฉพาะที่ เช่น ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ตาดับ ตามืด มองเห็นภาพไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก เมื่อเกิดอาการดังกล่าวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ป่วยจะต้องได้รับการนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด

 

การตรวจวินิจฉัย

      ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือการซักประวัติของผู้ป่วย การตรวจร่างกายและตรวจทางรังษีวิทยา ซึ่งแพทย์จะทำการประเมินประวัติและการตรวจร่างกายว่าเข้าได้กับหลอดเลือด หลังจากนั้นจะทำการส่งผู้ป่วยไปตรวจทางรังษีวิทยา ซึ่งปัจจุบันตรวจได้ 2 วิธีคือ CT scan และ MRI

 

การป้องกัน

ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ 2 ประเด็น

1. การควบคุมโรคอันอาจจะเป็นสาเหตุคือ เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจบางประเภท หากมีความจำเป็นต้องรักษาควรเข้าพบแพทย์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมา

2 ส่วนของพฤติกรรมบำบัด แนะนำให้ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการออกกำลังกายขั้นเบาถึงกลาง อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 150 นาทีต่ออาทิตย์ อันนี้จะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้

 

สิ่งสำคัญที่สุด

        ในการดูแลคนไข้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณหรือญาติของคุณมีอาการส่อแสดงถึงโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก หรือชาครึ่งซีก   สิ่งสำคัญคือ รีบนำส่งโรงพยาบาลห้ามดูอาการอยู่ที่บ้านเด็ดขาดและโรงพยาบาลที่ไปควรเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านที่สุด อย่าลืมนะครับเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป เนื้อสมองของผู้ป่วยจะสูญเสียโดยทีเอากลับคืนมาไม่ได้รีบไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

ชั้น 1 อาคาร C  โทร 038-320-300 ต่อ 4183,4184

 

ติดต่อสมิติเวช

 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300