หน้าแรก > รายละเอียดบทความ

บทความเพื่อสุขภาพ

Online Platform for Foreigners to Register for COVID-19 Vaccination

30 กรกฎาคม 2564

 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาล Thailandintervac ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด19 ตามแผนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยวัคซีนที่จะได้รับคือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac)และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ในระยะแรก เปิดลงทะเบียน ให้กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้

1. โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง (CRDs)
2. โรคหลอดเลือดหัวใจ (CAD)
3. โรคไตเรื้อรัง (CKD) (ระยะที่ 5)
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
6. เบาหวาน
7. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กก. หรือ BMI > 35 กก./ตร.ม.)

  • สตรีมีครรภ์ ซึ่งมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป . และสตรีมีครรภ์ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลยืนยันว่าอนุญาตให้ฉีดวัคซีนได้

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300