หน้าแรก > รายละเอียดบทความ

บทความเพื่อสุขภาพ

ตรวจคัดกรองหลอดเลือดในสมอง

นพ.ณัฐกานต์
17 กันยายน 2563

 

 

 

 

 

       

        โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เกิดจากการที่เนื้อสมองบริเวณใดบริเวณหนึ่งเสียสภาพการทำงานและหยุดทำงานเฉียนพลัน อันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทโดยทั่วไป คือหลอดเลือดสมองตีบตันและหลอดเลือดสมองแตก

 

+ อะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยง

 

  • เพศชาย
  • อายุที่มากขึ้น
  • สูบบุหรี่
  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคไขมันในเลือดสูง
  • พันธุกรรมที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหัวใจบางประเภทที่อาจส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

 

+ อาการเตือนที่สำคัญ

 

      โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่น่ากลัวแทบจะไม่มีอาการเตือน และมักเกิดขึ้นเฉียบพลัน ก็จะมีอาการที่เราเรียกว่าอาการทางระบบประสาทเฉพาะที่ เช่น ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ตาดับ ตามืด มองเห็นภาพไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก เมื่อเกิดอาการดังกล่าวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ป่วยจะต้องได้รับการนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด

 

+ การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

 

      ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือการซักประวัติของผู้ป่วย การตรวจร่างกายและตรวจทางรังษีวิทยา ซึ่งแพทย์จะทำการประเมินประวัติและการตรวจร่างกายว่าเข้าได้กับหลอดเลือด หลังจากนั้นจะทำการส่งผู้ป่วยไปตรวจทางรังษีวิทยา ซึ่งปัจจุบันตรวจได้ 2 วิธีคือ CT scan และ MRI

 

+ การป้องกัน

 

ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ 2 ประเด็น

1. การควบคุมโรคอันอาจจะเป็นสาเหตุคือ เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจบางประเภท หากมีความจำเป็นต้องรักษาควรเข้าพบแพทย์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมา

2 ส่วนของพฤติกรรมบำบัด แนะนำให้ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการออกกำลังกายขั้นเบาถึงกลาง อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 150 นาทีต่ออาทิตย์ อันนี้จะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้
 
 

+ สิ่งสำคัญที่สุด

 

        ในการดูแลคนไข้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หากคุณหรือญาติของคุณมีอาการส่อแสดงถึงโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก หรือชาครึ่งซีก   สิ่งสำคัญคือ รีบนำส่งโรงพยาบาลห้ามดูอาการอยู่ที่บ้านเด็ดขาดและโรงพยาบาลที่ไปควรเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านที่สุด อย่าลืมนะครับเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป เนื้อสมองของผู้ป่วยจะสูญเสียโดยทีเอากลับคืนมาไม่ได้รีบไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุด

 

 

+ โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมอง

 

 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300