หน้าแรก > รายละเอียดบทความ

บทความเพื่อสุขภาพ

10 สัญญาณเตือนอัลไซเมอร์

-
21 กันยายน 2563

วันที่ 21 กันยายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันอัลไซเมอร์สากล เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคนี้ และยังเปิดโอกาสให้ความรู้ในการป้องกัน ดูแลรักษา และใช้ชีวิตกับโรคนี้ โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โดยความชุกของโรคจะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ พบความชุกร้อยละ 10-15 ในประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี และร้อยละ 20-30 ในประชากรที่อายุมากว่า 80 ปี

10 สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์

1. ลืมวันหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา

2. ไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

3. มีความยากลำบากในการทำงานที่คุ้นเคย

4. มีความสับสนเรื่องเวลาและสถานที่

5. ไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่เห็นได้อย่างถูกต้อง

6. มีปัญหาในการใช้คำที่เหมาะสม

7. ลืมสิ่งของในที่ที่ไม่ควรวาง เช่น เก็บรองเท้าในตู้เย็น

8. ความสามารถในการตัดสินใจลดลง

9. ไม่มีความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบทำ

10. อารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท 038 320 300 ต่อ 4183

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300