หน้าแรก > รายละเอียดบทความ

บทความเพื่อสุขภาพ

Biobeat

admin
5 สิงหาคม 2565

 

 

เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์
มาตรฐานความปลอดภัย ไร้การรบกวน ไร้การสัมผัส แม้ยามพักผ่อน 

 

ไบโอบีต (Biobeat) คือ เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์ มาตรฐานระดับเครื่องมือแพทย์ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อรองรับผู้รับบริการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาล ได้ติดตามสถานะทางสุขภาพและสัญญาณชีพของผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องรบกวนคนไข้ขณะพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล โดยไบโอบีตนั้น มีลักษณะและฟังก์ชั่นเด่นๆ ดังต่อไปนี้

 

  1. ไร้การรบกวน – ผู้รับบริการสวมใส่เครื่องไบโอบีตอยู่ตลอดเมื่อพักฟื้นอยู่ในหอผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่พยาบาลจึงสามารถติดตามสถานะทางสุขภาพและสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในหอผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องเข้าไปวัดสัญญาณชีพแบบเดิม จึงไม่รบกวนเวลาพักฟื้นของผู้รับบริการและญาติขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 
  2. ไร้การสัมผัส – เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถตรวจติดตามสัญญาณชีพจากเคาน์เตอร์พยาบาลได้โดยไม่ต้องเข้าไปวัดเอง ช่วยลดการสัมผัสกับผู้รับบริการ จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19  
  3. มาตรฐานความปลอดภัย - เนื่องจากไบโอบีต มีฟังก์ชั่นการดังเตือนเมื่อสัญญาณชีพเกิดความผิดปกติ ผู้รับบริการจึงอุ่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างสูงสุด และปลอดภัยอยู่เสมอขณะที่นอนพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล 
  4. ระบบจัดเก็บข้อมูล เน้นความเป็นส่วนตัว – ข้อมูลของผู้รับบริการจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวสูงในระบบฐานข้อมูลของไบโอบีต มีเฉพาะเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการได้ 
  5. เจ้าหน้าที่มีเวลามากขึ้น – นอกจากประโยชน์ที่ผู้รับบริการและญาติจะได้รับจากเครื่องไบโอบีตนี้แล้ว เจ้าหน้าที่พยาบาลก็ได้รับความสะดวกสบายนี้เช่นกัน โดยเครื่องไบโอบีตช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลลง ให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาเพื่อทำงานอื่นๆ ในหอผู้ป่วยในเพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หากผู้รับบริการหรือญาติอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับไบโอบีตเพิ่มเติม สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยใน 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300