หน้าแรก > รายละเอียดบทความ

บทความเพื่อสุขภาพ

เรียบเรียงโดย

นพ. ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์

วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่

นพ. ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์
22 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นผู้ใหญ่...ใครว่าไม่ต้องฉีดวัคซีน

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Recommended Adult and Elderly Immunization Schedule)
จาก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561

สนใจติดต่อสอบถาม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร 038320300 ต่อ 3106-7

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300