หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

1 มีนาคม 2562

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาขอเชิญตรวจสุขภาพความพร้อมมีบุตรก่อนสมรส เพื่อการวางแผนครอบครัว

 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300