หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

20 มีนาคม 2562

โรคหลอดเลือดสมองเป็นเหมือนระเบิดเวลา

80% ของสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ด้วยการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038 320 300 หรือ 033 030 100 ต่อ 4183-4 ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300