หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

แพคเกจสวนหัวใจ

15 มกราคม 2563

เพราะหลอดเลือดหัวใจ มีความหมายต่อชีวิต

แพคเกจตรวจสวนหัวใจ

สวนหัวใจ และหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ (CAG Transfemoral)
ราคา 33,000 บาท

 

สวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ (CAG Transradial)
ราคา 45,000 บาท

เงื่อนไขการใช้ Package

1. ใช้ได้เฉพาะ Elective case เท่านั้น

2. ไม่รวมค่าใช้จ่าย Pre Cath ค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนอนโรงพยาบาลหลังทำ CAG

3. ไม่รวมค่ารถพยาบาล ค่าใช้จ่ายจากคลินิกผู้ป่วยนอก ยาก่อนและหลังทำหัตถการ ยากลับบ้าน

4. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาโรคประจำตัวเดิม และภาวะแทรกซ้อน

5. ไม่รวมค่าใช้จ่าย จำพวกยากระตุ้นความดัน ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ ค่ายาละลายลิ่มเลือด

6. หากมีการใช้ Ultravist (50ml) เพิ่มจากแพคเกจ ให้คิดค่าใช้จ่ายตามราคาขายปัจจุบัน ที่ราคา 1,200 บาท

สอบถามและนัดหมาย
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
📞 038-320300 ต่อ 4171-2

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300