หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

26 มีนาคม 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

80% ของสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วย การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

Stroke Screening

80% of cause of Stroke are preventable. A healthy lifesatyle and stroke screening once a year plays a big part in decreasing your risk of stroke.

  Stroke Screening 1 Stroke Screening 2
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination * *
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count * *
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting) * *
ตรวจไขมันคอลเลสเตอรอล Cholesterol * *
ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride * *
ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง HDL-Cholesterol * *
ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL-Cholesterol (Direct) * *
ตรวจการทำงานของไต Creatinine * *
ตรวจการทำงานของตับ AST (Aspartate Transaminase) * *
ตรวจการทำงานของตับ ALT (Alanine Transaminase) * *
ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม Glycated Hb (HbA1c) * *
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG * *
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray * *
ตรวจเนื้อสมองด้วยสนามแม่เหล็ก M.R.I. Brain * *
ตรวจหลอดเลือดแดงที่สมองด้วยสนามแม่เหล็ก M.R.A. Brain   *
*ราคานี้ไม่รวมค่าฉีดสี ราคาโปรโมชั่น (Promotional Price) 12,000 18,000
ราคาปกติ (Regular Price) 15,000 23,000

ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าฉีดสี

Option 3,500.- ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Duplex Ultrasound)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สมองและระบบประสาท 038 320 300 ต่อ 4183-4

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300