หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

26 มีนาคม 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300