หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

ลดราคาค่าห้อง 50%

22 พฤษภาคม 2563

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังก่อนปลด Lock Down สมิติเวช ศรีราชา ขอยืนหยัดเคียงข้างทุกคน ด้วยโปรโมชั่นลดราคาค่าห้องพักผู้ป่วยใน 50% วันนี้ - 30 พฤษจิกายน 2563 #เราไม่อยากให้ใครป่วย #fightingcovid19

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300