หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

เช็คสุขภาพหัวใจ ทุกโปรแกรมราคาเดียว 2020

22 พฤษภาคม 2563

เช็คสุขภาพหัวใจ ทุกโปรแกรมราคาเดียว 2020

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเลียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Calcium Scoring)

วันนี้ - 31 กฤกฏาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โทร 038 320 300 ต่อ 4171-2

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300