หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

เสริมภูมิคุ้มกันด้วย วัคซีนเด็ก

1 กรกฎาคม 2563

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกด้วยวัคซีน เพราะวัยแรกเกิดขาดภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแวดล้อม อากศ มลพิษ และโรคต่างๆ

สร้างภูมิคุ้มกันลูกน้อยแต่ยังเยาว์วัยด้วยวัคซีนมาตรฐานทารกแรกเกิด

โปรแกรมวัคซีนเด็ก

รายการ จำนวน (เข็ม) ราคา (บาท)
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม IPD (Prevnar 13) 4 13,900
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม IPD (Synflorix) 4 11,900
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ (Vaqta Vaccine) 2 4,200
วัคซีนป้องกันสุกใส (Varivax Vaccine) 2 3,900
วัคซีนป้องกันโรต้า (RotaTEQ Vaccine) 3 (ครั้ง) 3,900
วัคซีนป้องกันโรต้า (Rotarix Vaccine) 2 (ครั้ง) 3,900

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300