หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

18 มกราคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรม 1                  12,000 บาท

โปรแกรม 2                  19,500 บาท

โปรแกรม 3                  25,900 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมค่าฉีดสี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ จุดจำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ 038-320-300 ต่อ 4567

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300