หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

คัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์

1 ตุลาคม 2564

มะเร็งเต้านม 85% หายได้

มะเร็งเต้านมพบได้ใน 1 ใน 8 ของผู้หญิงทั่วโลก แต่มีโอกาสหายสูง หากตรวจพบก่อนระยะรุกลาม

1. 1,590 บาท อัลตร้าซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound) เหมาะสำหรับบุคคลอายุน้อยกว่า 35 ปี

2. 1,990 บาท ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram with Breast Ultrasound) เหมาะสำหรับบุคคลอายุมากกว่า 35 ปี 

 

วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038 320 300 ต่อ 4567

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300