หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

สร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย...ด้วยวัคซีน

28 มีนาคม 2561

สร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย...ด้วยวัคซีน 
กุมารแพทย์แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อย ด้วยแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ: ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว 
ขอสงวนสิทธิ์ในการแลก เปลี่ยน หรือคืนแพ็กเกจวัคซีน 
ขอสงวนสิทธิ์ราคาแพ็กเกจวัคซีนสำหรับคนไทยเท่านั้น

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300