หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

วัคซีนผู้สูงอายุ

20 มีนาคม 2562

ป้องกันปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการฉีดวัคซีน

เพราะผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเฉพาะทางเมื่ออายุมากขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038 320 300 หรือ 033 030 100 ต่อ 4001-2 แผนกอายุรกรรม

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300