หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

วัคซีนเด็ก

21 มีนาคม 2562

โปรโมชั่นวัคซีนเด็ก

ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม โทร 038 320 300 หรือ 033 030 100 ต่อ 4250-1

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300