หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

แพคเกจตรวจสุขภาพ

1 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 

 

 

หมายเหตุ

  • กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
  • นัดหมายล่วงหน้าก่อนการตรวจสุขภาพ 038-320300 แผนกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เปิดทุกวัน เวลา 7.00-16.00 น.
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • *กรณีไม่สามารถตรวจ EST ได้
  • ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300