หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

เสริมภูมิคุ้มกันด้วย วัคซีนเด็ก

1 กรกฎาคม 2563

เพราะวัยแรกเกิดขาดภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแวดล้อม อากาศ มลพิษ และโรคต่างๆ

สร้างภูมิคุ้มกันลูกน้อยแต่เยาว์วัยด้วยวัคซีนมาตรฐานทารกแรกเกิด

 

โปรแกรมวัคซีนเด็ก

รายการ จำนวน (เข็ม) ราคา (บาท)
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม IPD (Prevnar 13) 4 11,500
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม IPD (Synflorix) 4 11,500
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ (Vaqta Vaccine) 2 4,200
วัคซีนป้องกันสุกใส (Varivax Vaccine) 2 3,900
วัคซีนป้องกันโรต้า (RotaTEQ Vaccine) 3 (ครั้ง) 3,900
วัคซีนป้องกันโรต้า (Rotarix Vaccine) 2 (ครั้ง) 3,000
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 (อายุ 9-15 ปี) 6,500
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 (อายุ 9-15 ปี) 13,500

วางจำหน่ายวันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าโรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัคซีนเด็ก 

โทร 038 320 300 ต่อ 4250-1

Image  

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300