หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

แพคเกจ Love Mom ฉลองวันแม่

31 กรกฎาคม 2563

 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Love Mom

Love Mom 1                      2,888 บาท (รายละเอียดในหน้าถัดไป)

Love Mom 2                      6,888 บาท (รายละเอียดในหน้าถัดไป)

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + คัดกรองมะเร็งเต้านม

ด้วยวิธีเอกซ์เรย์และอัลตร้าซาวด์                             2,500 บาท

- ตรวจอัลตร้าซาวด์ภายในสตรี                               1,000 บาท

- ตรวจไวรัสเอชพีวี                                            1,800 บาท

* ต่อที่ 1 รับสิทธิ์ปรึกษาโรคปวดคอและหลังกับนักกายภาพ ฟรี

** ต่อที่ 2 รับสิทธิ์ซื้อเครื่องวัดความดัน ราคา 3,290 จาก 3,900 บาท

 

Love Mom ตรวจคัดกรองหัวใจ

- ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย             2,000 บาท

- ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง                          2,000 บาท

- ตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์                         2,000 บาท

* พิเศษ ตรวจ 2 รายการในวันเดียวกัน รับการตรวจภาวะตีบตันหลอดเลือดส่วนปลาย ฟรี 1 ครั้ง

Love Mom แพคเกจครอบครัว

- ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก                                   990 บาท

- ตรวจระดับวิตามินดี                                                   1,500 บาท

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด และหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์                                       6,500 บาท

- ตรวจ DNA ในยีน 43 ยีน ประเมินความต้องการสสารอาหาร

และการออกำลงักาย                                                   12,950 บาท

- ตรวจการนอนหลับ                                                   8,500 บาท

 

 Love Mom แพคเกจกระเพาะอาหารและตับ

- ตรวจภาวะไขมันพอกตับ                                 990 บาท

- ตรวจอุจจาระ คัดกรองมะเร็งลำไส้                      1,200 บาท

- ส่องกล้องกระเพาะอาหาร                               12,500 บาท

- ส่องกล้องลำไส้ใหญ่                                    17,900 บาท

ราคาทั้งหมดดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

วางจำหน่าย วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 ใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง 15 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที จุกจำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ โทร 038 320 300 ต่อ 4567

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300