หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรดีต่อใจ 1&2

15 กันยายน 2563

โปรดีต่อใจ เพราะหัวใจต้องการการดูแล ควรตรวจสุขภาพหัวใจอย่างน้อยปีละครั้ง ลดความเสี่ยงการเกิดโรค

โปร Heart Screening 2,888 บาท รับส่วนลดพิเศษ ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (Echo) ตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) และตรวจหาหินปูนในหลอดเลือด (CT Calcium Scoring)

โปรดีต่อใจ (Heart Screening) 1                              2,888 บาท

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)
 • ตรวจไขมันครบชุด Lipid Profile
 • ตรวจหาการอักเสบของร่างกาย C-Reactive Protein High Sens
 • เอกซเรย์ทรวงอก Chest PA Upright
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (ECG Cardiac)
 • ตรวจภาวะตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลาย Vascular Screening (ABI)

รับสิทธิ์แลกซื้อโปรแกรมร่วมในราคาพิเศษ

 • Echo                                     2,500 บาท
 • EST                                      2,500 บาท
 • CT Calcium Scoring                2,500 บาท

หรือ

 • Echo + EST                          3,800 บาท
 • Echo + CT Calcium Scoring    3,800 บาท

โปรดีต่อใจ (Heart Screening) 2

 • Echo + EST                          4,200 บาท
 • Echo + CT Calcium Scoring    4,200 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด หรือ จุดจำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ โทร 038 320 300 ต่อ 4170-1 หรือ 4567

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300