หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

Super Kids Vaccine Package

15 กุมภาพันธ์ 2564

Super Kids Vaccine Package

เพราะเด็กต้องการเกราะป้องกันตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038 320 300 ต่อ 4250-1

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

หมดอายุ 31 ธันวาคม 2565

Image  

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300