หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

Program ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

8 มีนาคม 2564

สัญญาณความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร

+ ปวดท้อง

+ ท้องเสียหรือท้องผูกเรื้อรัง

+ อุจจาระผิดปกติ อุจจาระมีสีดำหรือมีเลือดปน

+ คลื่นใส้ หรืออาเจียนเรื้อรัง

+ น้ำหนักลด

+ ซีด

+ มีก้อนในช่องท้อง

+ มีประวัติมะเร็งลำใส้ในครอบครัว

แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำใส้

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร

Gastroscopy

ส่องกล้องลำใส้ใหญ่

Colonoscopy

ส่องกล้องลำใส้ใหญ่ + กระเพาะอาหาร

Colonoscopy + Gastroscopy

13,500 บาท

17,900 บาท

30,400 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าโรงพยาบาลแล้ว

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตับและทางเดินอาหาร โทร: 038 320 300 ต่อ 4400-1

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300