หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร

1 สิงหาคม 2565

แพคเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร

แพคเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และก่อนมีบุตร

รายการตรวจ ชาย หญิง
1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination * *
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital sign, BW, HT  * *
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC * *
4. ตรวจหมู่เลือด Blood Group ABO & Rh  * *
5. ตรวจเชื้อซิฟิลิส VDRL (RPR) * *
6. ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี HIV Antibody (Stat) * *
7. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAg * *
8. ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี Anti-HBs * *
9. ตรวจการเป็นภาหะของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน (รอผล 4 วัน) Hemoglobin Typing * *
10. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ Urine Examination * *
11. ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์จากต่อมใต้สมอง (เฉพาะสตรี) TSH   *
12. ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (เฉพาะสตรี) Rubella IgG   *
Single Package 3,500 4,000
Twin Package 7,000

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Image  

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ จุดจำหน่ายโปรแกรมตรวจสุขภาพ โทร 038-320-300, 033-030-100 ต่อ 4567

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300