หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

แพคเกจตรวจสุขภาพ

16 พฤศจิกายน 2565

 

หมายเหตุ
กรุณางดเครื่องดื่มและงดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
นัดหมายล่วงหน้าก่อนการตรวจสุขภาพ 038-320300 แผนกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เปิดทุกวัน เวลา 7.00-16.00 น.
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
*กรณีไม่สามารถตรวจ EST ได้
ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300