หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

Women's Cancer ภัยร้ายของผู้หญิง

20 มกราคม 2566

Women's Cancer ภัยร้ายของผู้หญิง

แพ็กเกจคัดกรอง และป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) 1,600 Baht 1,970
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวด์ภายใน (Thin Prep & TVS) 2,800 Baht 3,970
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไวรัสเอชพีวีและอัลตร้าซาวด์ภายใน (Thin Prep & HPV & TVS) 4,200 Baht 6,270
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม) 4-strain HPV Vaccine (3 dose) 8,600 Baht 12,300
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (3 เข็ม) 9-strain HPV Vaccine (3 dose) 19,600 Baht 26,400

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 038 320 300, 033 030 100 ต่อ 1298-9

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300