ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

 ชั้น 1 ตึก C
 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 - 20:00 น.
 038-320300 ext. 4183-4
 infossh@samitivej.co.th

 

 ศูนย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

 

  

         

ศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเราได้ติดตามและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เรามีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) รวมทั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

 

การบริการ

 

• ตรวจสอบ ประเมินผล รักษา และป้องกันผู้ป่วยทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งบางส่วนหรือทุกส่วน ของร่างกาย ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ ความจำเสื่อม หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวด ศีรษะ เหน็บชา เสียวฟัน และอื่นๆ
• โรคหลอดเลือดสมองทั้งสมองตีบ และเส้นเลือดแตก
• ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
• ปวดฉับพลันและเรื้อรัง
• การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน
• โรคความจำเสื่อมและพฤติกรรมผิดปกติ
• โรคระบบประสาทส่วนปลาย
• โรคลมชัก

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)