ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 ชั้น 2 ตึก E
 ทุกวัน เวลา 07:00 - 16:00 น.
 66 (0) 3832-0300 Ext. 3105-7
 infossh@samitivej.co.th

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  

เพราะสุขภาพที่ดี เป็นต้นทุนของชีวิต

 

“ความเจ็บไข้ได้ป่วย” นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบเจอ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าเราสามารถป้องกันมันไม่ให้มีมากจนเกินไปได้ “คงไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากป่วย” แล้วอะไรคือทางนั้น นั่นก็คือการ “ส่งเสริมสุขภาพ” และ “ป้องกันโรค” เพื่อคงสภาวะสุขภาพให้ดีเช่นเดิม

 “ส่งเสริมสุขภาพ” และ “ป้องกันโรค” มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน เช่น จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อป่วยเป็นโรคแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลกระทบหลายด้าน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถึงสองแสนล้านบาทต่อปี  ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำได้โดยการป้องกัน เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง คัดกรองโรคหรือสุขภาพอย่างเหมาะสม

การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) คือ ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และจิตวิญญาณ. ในการส่งเสริมสุขภาพเราจะต้องมอง “สุขภาพ” เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไม่ใช่เป้าหมายในชีวิต (เราอยากมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อการมีสุขภาพที่ดี)

ฉะนั้นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จึงมีแนวคิดให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน  สร้างเสริมและป้องกันสุขภาพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการเป็นสำคัญ  ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลและร่วมตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมการตรวจให้ได้ตามมาตรฐานสากล ได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองที่เกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังมีระบบการส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะพร้อมรองรับทุกความต้องการด้านสุขภาพ

          โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีบริการจัดเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น

  • การตรวจสุขภาพประจำปีรายบุคคล โดยทางศูนย์ฯได้จัดเตรียมโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมและคุ้มค่าไว้คอยบริการทุกท่านเป็นอย่างดี
  • การตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบริษัทคู่สัญญา ถ้าท่านมีบัตรกำนัลตรวจสุขภาพจากบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน ธนาคาร หรือบัตรเครดิต ที่เข้าร่วมกับทางโรงพยาบาล ก็สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ฯของเราได้
  • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต ทางศูนย์ของเราได้มีแพทย์แต่งตั้งไว้คอยบริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิตในทุกบริษัทประกัน
  • บริการวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่มักถูกละเลย เพราะส่วนใหญ่คิดว่าได้รับวัคซีนตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ในความเป็นจริงพบว่าวัคซีนบางชนิดมีระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน และวัคซีนที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อบางชนิดได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 

ทางศูนย์ฯเล็งเห็นและให้ความสำคัญถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเรื่องวัคซีน มีวัคซีนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเกือบทุกชนิด ไว้คอยให้บริการในทุกวัน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา พร้อมให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ครบครัน โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับทุกท่านด้วยหัวใจ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-16.00 น. โทร 038-320300 ต่อ 3105-7