ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 ชั้น 4 ตึก C
 ทุกวัน
 66 (0) 3832-0300 Ext. 4170-1
 infossh@samitivej.co.th

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งภาคตะวันออก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ให้การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ การรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทั่วไป ตลอดจนการผ่าตัดหัวใจอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมให้บริการท่านโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคหัวใจ อายุแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางด้านการทำบอลลูนขยายหลอดเลือด                  อายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางด้านไฟฟ้าหัวใจ แพทย์ผ่าตัดหัวใจ วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจ รังสีแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยโรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์บำบัดฝื้นฟูหัวใจ และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (Ambulance CCU) ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ประกอบด้วย

  1. ศูนย์ตรวจวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular investigation center)
  2. ศูนย์เอ็กซเรย์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular imaging center)
  3. ศูนย์หลอดเลือด (Vascular center)
  4. ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardiothoracic surgery center)
  5. ศูนย์ตรวจรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจ (Heart rhythm center)
  6. ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลายโดยการใส่สายสวนและถ่างขยายด้วยบอลลูน (Catheterization Laboratory- Coronary and Endovascular Intervention)
  7. ศูนย์โรคหัวใจเด็ก (Child Heart Center)
  8. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac rehabilitation center)