ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์หู คอ จมูก

 ชั้น 2 ตึก A
 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07:00 - 20:00 น.
 038-320-300 ต่อ 1276, 1278
 infossh@samitivej.co.th

 

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

 

 

        ศูนย์ หู คอ จมูก รพ.สมิติเวช ศรีราชา ให้บริการรักษาโรคทางด้านหู คอ จมูกทั่วไป โรคนอนกรน ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ การได้ยิน ความสมดุลของการทรงตัว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยได้แก่โรค  Acute Sinusitis, Acute Bronchitis, Acute nasaopharyngitis (common cold), Allergic rhinitis, Acute Pharyngitis และการผ่าตัดต่าง ๆเช่น การผ่าตัดทอลซิล ไซนัส การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู

 

บริการของเรา

 • การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยิน
 • การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
 • การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
 • การวินิจฉัยรักษาอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า
 • การวิเคราะห์ความผิดปกติของเส้นประสาทใบหน้า
 • การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
 • การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
 • การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน

 

 

 

 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • คลินิกหู คอ จมูก และกล่องเสียง
 • ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
 • การตรวจการได้ยิน
 • การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
 • การใส่ท่อช่วยหายใจ
 • การตรวจการได้ยิน และคลินิกคำพูด
 • ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติในหูชั้นกลาง
 • เครื่องช่วยฟัง
 • คลินิกนอนกรน เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • ห้องศึกษาการนอนหลับด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • การวินิจฉัยและการรักษาผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง