ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์หู คอ จมูก

 ชั้น 2 ตึก E
 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07:00 - 20:00 น.
 038-320-300 ต่อ 3109-10
 infossh@samitivej.co.th

 

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

 

 

        ศูนย์ หู คอ จมูก รพ.สมิติเวช ศรีราชา ให้บริการรักษาโรคทางด้านหู คอ จมูกทั่วไป โรคนอนกรน ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน เสียงแหบ การได้ยิน ความสมดุลของการทรงตัว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยได้แก่โรค  Acute Sinusitis, Acute Bronchitis, Acute nasaopharyngitis (common cold), Allergic rhinitis, Acute Pharyngitis และการผ่าตัดต่าง ๆเช่น การผ่าตัดทอลซิล ไซนัส การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู

 

บริการของเรา

  • การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยิน
  • การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
  • การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
  • การวินิจฉัยรักษาอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า
  • การวิเคราะห์ความผิดปกติของเส้นประสาทใบหน้า
  • การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
  • การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
  • การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน

 

 

 

 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

  • คลินิกหู คอ จมูก และกล่องเสียง
  • ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
  • ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
  • การตรวจการได้ยิน
  • การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
  • การใส่ท่อช่วยหายใจ
  • การตรวจการได้ยิน และคลินิกคำพูด
  • ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
  • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติในหูชั้นกลาง
  • เครื่องช่วยฟัง
  • คลินิกนอนกรน เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  • ห้องศึกษาการนอนหลับด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน
  • คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การวินิจฉัยและการรักษาผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง