ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

 ชั้น 1 ตึก E
 07.00 - 16.00 น.
 66 (0) 3832-0300 Ext. 3016, 3019
 infossh@samitivej.co.th

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้รับการรับรองมาตรฐานHAและ JCI จากสหรัฐอเมริกา ให้บริการทางด้านสุขภาพกับพี่น้องประชาชนภาคตะวันออก และตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมที่มึหลากหลายประเภทธุรกิจการลงทุน ซึ่งแต่ละธุรกิจนั้นมีทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จึงได้จัดตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์  เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการดูแลสุขภาพพนักงานให้กับธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับงานที่มีคุณภาพ

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ อาทิ 

  • ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและ ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
  • รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน, การตรวจความพร้อมในการทำงาน
  • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากงานอุตสาหกรรม
  • บริการฉีดวัคซีน

 

นอกจากนี้ ยังมีการเสริมความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย , สุขศาสตร์อุตสาหกรรม , ความปลอดภัยในการทำงาน  ,การปฐมพยาบาล และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น

**ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขา และทีมพยาบาลอาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์, วิเคราะห์ผลโดยด้วยห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน HA JCI

** คิดถึงคุณภาพ คิดถึง ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา