ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์มะเร็งสมิติเวชศรีราชา

 ชั้น 4 ตึก A
 07.00 - 20.00 น.
 66 (0) 3832-0300 Ext. 1423-4
 -

     โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2550 ทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 8 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด มะเร็ง 5 ชนิดที่พบมากที่สุดอันดับต้นๆ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกและจากพันธุกรรม แม้ว่าอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งจะสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าอัตราการรอดชีพและอัตราการหายขาดจากโรคมะเร็งก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาด้วยวิธีใหม่ ทั้งในด้านของการผ่าตัด ฉายรังสี   หรือยาต้านมะเร็งใหม่ๆ มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรักษาโรคมะเร็งอย่างผสมผสานกั ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรวมไปถึงการตรวจคัดกรองเพื่อพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

     ศูนย์มะเร็งสมิติเวชศรีราชา ได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งตรวจวินิจฉัย การรักษา และให้คำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอวัยวะทั่วไป มะเร็งทางด้านระบบเลือด และมะเร็งด้านสตรี (มดลูก รังไข่ ปากมดลูก) เป็นต้น

การบริการและการรักษา

                ทางทีมงานของศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเราให้การดูแลอย่างต่อเนื่องครบวงจร

 1. การคัดกรองมะเร็ง
 2. การตรวจวินิจฉัย
 3. การบริการด้านการรักษา และปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด และการใช้ยาต้านมะเร็งที่ไม่ใช่เคมีบำบัด
 4. การดูแล Port-A-Catheter (หลอดเลือดเทียมใต้ผิวหนัง)

ศูนย์การรักษาด้วยยาต้านมะเร็ง

(Anticancer Drug Therapy Center) และยารักษาเสริม

 • ยาเคมีบำบัด
 • การรักษาด้วยยาแบบเน้นที่เซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) เป็นยาในกลุ่มที่ไม่ใช่เคมีบำบัดจะมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า
 • ให้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด (เกร็ดเลือด, พลาสมา)
 • ให้ยาเสริมกระดูก

ศูนย์ดูแลบรรเทาอาการของมะเร็งและสภาวะจิตใจของผู้ป่วยและญาติ (Life Care Center)

        เนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีอาการที่เกิดจากมะเร็งกดเบียดอวัยวะข้างเคียง และบางครั้งมีการกระจายไปอวัยวะต่างๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากมะเร็งสร้างสารต่างๆไปส่งผลต่ออวัยวะหรือเซลล์อื่นในร่างกาย ส่งผลให้มีความผิดปกติมากมาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหลายๆอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นอาการปวด เบื่ออาหาร แน่นอึดอัด ไอ หน้าบวม แขนขาบวม นอกจากนี้ยังมีผลต่อภาวะจิตใจทั้งผู้ป่วยและญาติ ทางศูนย์มะเร็งสมิติเวชศรีราชาจึงให้ความใส่ใจในด้านนี้ด้วยบริการรักษาอาการต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาเพื่อคลายความเจ็บปวด และบริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านสังคมและจิตใจ โรงพยาบาลมีห้องพักที่มีทัศนียภาพของทะเลที่สวยงาม เพื่อผลดีกับผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

อาการที่น่าสงสัยโรคมะเร็ง

 • ไอมีเสมหะปนเปื้อน
 • ไอเรื้อรังและมีเสียงแหบ
 • คลำก้อนได้ที่เต้านมหรือที่อื่นของร่างกายที่ไม่เคย คลำได้มาก่อน
 • ถ่ายอุจจาระลำบาก ท้องผูกสลับกับท้องเดิน
 • มูกหรือเลือดออกทางทวารหนักหรือช่องคลอด
 • ปัสสาวะมีเลือดปน
 • น้ำหนักลดลงโดยไม่มีทราบสาเหตุ
 • ไข้เรื้อรัง
 • ปวดตามตัวหรือที่กระดูก
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

 1. การสูบบุหรี่
 2. การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบกับมะเร็งตับ เป็นต้น
 3. การดื่มสุรา