ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 ชั้น 4 ตึก A
 จันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00, เสาร์ – อาทิตย์ 08:00-18.00
 038320300 ext. 0401, 0402, 082-9242045
 -

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

 

     

 ให้บริการตรวจประเมิน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้บริการผู้ป่วยทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ การฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  ภายใต้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

       แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมทีมนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการกายภาพบำบัด รักษา อาการปวดและเสื่อม ในระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ  มีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด รวมทั้งป้องกันการกลับเป็นซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทได้รับเกียรติจากนานาประเทศ  ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล JCI

 

กายภาพบำบัด เปิดให้บริการ     

 • วันจันทร์ – ศุกร์         เวลา 8.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์      เวลา 8.00 – 18.00 น.

กิจกรรมบำบัด เปิดให้บริการทุกวัน                           

 • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.

 

บริการและการรักษา

 • ดึงคอ/ดึงหลัง                                                                    
 • การรักษาด้วยความร้อนลึก                                                            
 • การรักษาด้วยความร้อนตื้น                                             
 • การรักษาด้วยความเย็น                                                   
 • การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู                                      
 • การบำบัดอาการปวดหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยไฟฟ้า              
 • เทคนิคการรักษาด้วยมือ                                                   
 • การทำกายภาพทรวงอกเพื่อระบายเสมหะ                   
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ                                               
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                     
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก                                                
 • การฝึกกลืน                                                                     
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน                                                   
 • การฝึกทักษะการทำงานของมือ                                      
 • กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

 

       

                                       

เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ จากการทำงานทั้งแบบเฉียบพลันและการบาดเจ็บแบบสะสม

 1. High intensity laser เป็นการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดกำลังสูง ที่ให้ประสิทธิภาพในการลดปวดและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ลึกและได้ผลดี

ประโยชน์ในการรักษา

     1.ลดอาการปวดและการอักเสบระยะเฉียบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

     2.อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท เช่น ปลายประสาทอักเสบ เส้นประสาทถูกกดทับ

     3.กระตุ้นให้บาดแผลหายเร็วขึ้น เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ

 

 1. Shock wave therapy เป็นการรักษาด้วยคลื่นกระแทก เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดระยะเรื้อรัง

ประโยชน์ในการรักษา

ใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอักเสบเรื้อรัง หรือกึ่งเรื้อรัง เช่น ปวดตึงบ่า MPS Office syndromeกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง เส้นเอ้นอักเสบเรื้อรังบริเวณข้อศอก ฝ่าเท้า หัวไหล่ เข่าและเอ็นร้อยหวาย

 

 

 1. Kinesio taping เป็นเทปยืดหยุ่นสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถประยุกค์ใช้เพื่อการรักษาได้หลากหลายรูปแบบ และนำไปใช้จัดการกับการบาดเจ็บในโครงสร้างต่างๆได้หลากหลายส่วน โดยในปัจจุบันจะใช้มากในนักกีฬา

ประโยชน์ในการรักษา

1.ช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อขณะทำการเคลื่อนไหว

2.ลดอาการบวม

3.เพิ่มองศาในการเคลื่อนไหว

4.เร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย

5.กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้ทำงานได้มากขึ้นและช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ทำงานมากเกินไป

กิจกรรมบำบัด Occupation therapy:

 • สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน

เป้าหมายในการรักษา 

      1.เพิ่มความสามารถในด้านการใช้สมาธิ

      2.เพิ่มความสามารถในด้านทักษะสังคม

      3.เพิ่มพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

      4.เพิ่มพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

      5.เพิ่มความสามารถในด้านทักษะการใช้ภาษา

 • For elderly in preventing dementia and swallowing difficulties
 • สำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน

เป้าหมายในการรักษา 

    1.ส่งเสริมความสามารถ หรือคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

     2.ส่งเสริมความสามารถในการ คำนวณ การอ่าน การเขียน การรับรู้คำศัพท์ รับรู้ซ้าย-ขวา การรับรู้สี การลำดับเหตุการณ์

     3.ส่งเสริมความสามารถทางภาษา ทั้งการรับรู้เข้าใจภาษาและการพูดสื่อความหมาย

     4.ส่งเสริมการคิด ตัดสินใจและการแก้ปัญหา

     5.สามารถรับรู้วัน เวลา สถานที่ บุคคลได้

     6.ป้องกันการเกิดการสำลักขณะรับประทานอาหาร