ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 ชั้น 4 ตึก A
 จันทร์ – ศุกร์ 08:00-20:00, เสาร์ – อาทิตย์ 08:00-18.00
 66 (0) 3832-0300 Ext. 1401-2
 infossh@samitivej.co.th

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ให้บริการตรวจประเมิน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้บริการผู้ป่วยทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ การฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  ภายใต้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

กายภาพบำบัด เปิดให้บริการ     วันจันทร์ – ศุกร์         เวลา 8.00 – 20.00 น.

                                            วันเสาร์ – อาทิตย์      เวลา 8.00 – 18.00 น.

กิจกรรมบำบัด เปิดให้บริการทุกวัน                           เวลา 8.00 - 18.00 น.

 

บริการและการรักษา Our services:

- ดึงคอ/ดึงหลัง                                                                     

- การรักษาด้วยความร้อนลึก                                                             

- การรักษาด้วยความร้อนตื้น                                              

- การรักษาด้วยความเย็น                                                    

- การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู                                       

- การบำบัดอาการปวดหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยไฟฟ้า               

- เทคนิคการรักษาด้วยมือ                                                    

- การทำกายภาพทรวงอกเพื่อระบายเสมหะ                    

- การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ                                                

- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                      

- การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก                                                 

- การฝึกกลืน                                                                      

- การฝึกกิจวัตรประจำวัน                                                    

- การฝึกทักษะการทำงานของมือ                                       

- กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

                                                 

เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ จากการทำงานทั้งแบบเฉียบพลันและการบาดเจ็บแบบสะสม

  1. High intensity laser เป็นการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดกำลังสูง ที่ให้ประสิทธิภาพในการลดปวดและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ลึกและได้ผลดี

ประโยชน์ในการรักษา

     1.ลดอาการปวดและการอักเสบระยะเฉียบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

     2.อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท เช่น ปลายประสาทอักเสบ เส้นประสาทถูกกดทับ

     3.กระตุ้นให้บาดแผลหายเร็วขึ้น เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ

  1. Shock wave therapy เป็นการรักษาด้วยคลื่นกระแทก เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดระยะเรื้อรัง

ประโยชน์ในการรักษา

ใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอักเสบเรื้อรัง หรือกึ่งเรื้อรัง เช่น ปวดตึงบ่า MPS Office syndromeกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง เส้นเอ้นอักเสบเรื้อรังบริเวณข้อศอก ฝ่าเท้า หัวไหล่ เข่าและเอ็นร้อยหวาย

  1. Kinesio taping เป็นเทปยืดหยุ่นสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถประยุกค์ใช้เพื่อการรักษาได้หลากหลายรูปแบบ และนำไปใช้จัดการกับการบาดเจ็บในโครงสร้างต่างๆได้หลากหลายส่วน โดยในปัจจุบันจะใช้มากในนักกีฬา

ประโยชน์ในการรักษา

1.ช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อขณะทำการเคลื่อนไหว

 2.ลดอาการบวม

3.เพิ่มองศาในการเคลื่อนไหว

4.เร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย

5.กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้ทำงานได้มากขึ้นและช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ทำงานมากเกินไป

กิจกรรมบำบัด Occupation therapy:

  • สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน

เป้าหมายในการรักษา Treatment goals:

      1.เพิ่มความสามารถในด้านการใช้สมาธิ

      2.เพิ่มความสามารถในด้านทักษะสังคม

      3.เพิ่มพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

      4.เพิ่มพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

      5.เพิ่มความสามารถในด้านทักษะการใช้ภาษา

  • For elderly in preventing dementia and swallowing difficulties
  • สำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม, ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน

เป้าหมายในการรักษา Treatment goals:

    1.ส่งเสริมความสามารถ หรือคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

     2.ส่งเสริมความสามารถในการ คำนวณ การอ่าน การเขียน การรับรู้คำศัพท์ รับรู้ซ้าย-ขวา การรับรู้สี การลำดับเหตุการณ์

     3.ส่งเสริมความสามารถทางภาษา ทั้งการรับรู้เข้าใจภาษาและการพูดสื่อความหมาย

     4.ส่งเสริมการคิด ตัดสินใจและการแก้ปัญหา

     5.สามารถรับรู้วัน เวลา สถานที่ บุคคลได้

     6.ป้องกันการเกิดการสำลักขณะรับประทานอาหาร