ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 ชั้น 1 ตึก A
 -
 038-320300 ext. 5910
 infossh@samitivej.co.th

 

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

       ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต และรับปรึกษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ


บริการของเรา

 • รับตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ,การตรวจอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะมีนิ่ว ปวดท้องน้อย ,ตรวจไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากและอวัยวะเพศชาย
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ ( Cystoscopy )
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมากโตโดยใช้เลเซอร์ TUR-P ( Transurethral resection the prostate )
 • การผ่าตัดทำหมันชาย (Vasectomy )
 • การผ่าตัดแก้หมันชาย ( Vasovasostomy )
 • การวัดอัตราการพุ่งของปัสสาวะ (Uroflowmetry )เพื่อหาความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ โดยวัดจากอัตราการพุ่งของปัสสาวะ
 • การขริบหนังหุ้มปลายองคชาติ(Circumcision)
 • Erectile Dysfunction การตรวจวินิจฉัยและรักษา ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ,การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shock Wave Therapy
 • Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) การรักษานิ่วด้วยคลื่นกระแทก โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีบาดแผลURS (Ureterorenoscopy) การสอดกล้องเข้าท่อไตเพื่อเอานิ่วออกบริเวณไตและท่อไต
 • Laparoscopic Prostatectomy การส่องกล้องผ่าตัดผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • Cystectomy, TUR-BT การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • Endoscopic + Minimally invasive laparoscopic
 • Varicocelectomy การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดเส้นเลือดขอดอัณฑะ
 • Wide excision paraffinoma ผ่าตัดแก้ไขอวัยวะเพศผิดรูปจากการฉีดสารแปลกปลอม
 • Non-invasive PVR (การขัดปัสสาวะเหลือค้างด้วยเครื่อง Bladder Scan)
 • ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลซอร์
 • Hydrocelectomy การผ่าตัดถุงน้ำอัณฑะ
 • Orchiectomy การผ่าตัดลูกอัณฑะ

 

วันและเวลาให้บริการ

 • วันจันทร์ เวลา 10:00-20:00 น.
 • วันอังคาร เวลา 08:00-20:00 น.
 • วันพุธ เวลา 08:00-20:00 น.
 • วันพฤหัส เวลา 08:00-20:00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 08:00-20:00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 08:00-16:00 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 08:00-16:00 น.