ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์จักษุ

 ชั้น 2 ตึก E
 ทุกวัน 07:00 - 19:00 น.
 66 (0) 3832-0300 Ext. 3109-10
 infossh@samitivej.co.th

ศูนย์จักษุ รพ.สมิติเวช ศรีราชา ให้บริการตรวจสุขภาพตา ตรวจวินิจฉัย  รักษาโรคทางตา ตรวจวัดสายตาในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยและผู้ป่วยฉุกเฉินทางตา โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

  • แพทย์เฉพาะทางกระจกตา (Cornea)(รักษาแผลที่กระจกตาจากอุบัติเหตุ)

         พญ.ปรียทรรศน์    ศุขโรจน์ ตารางออกตรวจ

   - วันจันทร์  เวลา 17.00-20.00 น.

   - วันอังคาร เวลา08.00-16.00 น.

   - วันอาทิตย์ เวลา 8.00-20.00 (อาทิตย์ที่ 1,3) เวลา17.00-20.00 น.(อาทิตย์ที่ 2,4)

         พญ.สุชีรา   ตติเวชกุล ตารางออกตรวจ

    - วันพฤหัส, วันศุกร์,วันเสาร์ ,วันอาทิตย์  เวลา8.00-20.00 น.

 

  • แพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน (Glaucoma)(รักษาต้อหิน)

         นพ.จิตตพันธ์  จุรีกานนท์ตารางออกตรวจ

  • วันพฤหัสเวลา 8.00-12.00 น.

         พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์ตารางออกตรวจ

  • วันเสาร์เวลา 12.00-20.00น.(เสาร์ ที่ 2,4)
  • วันอาทิตย์ 00-17.00 น.

         นพ.ไชยวัฒน์   วงศ์เยาวรักษ์ตารางออกตรวจ

         -วันเสาร์เวลา 8.00-12.00 น.

 

  • แพทย์เฉพาะNeuro-Ophthalmology(รักษาตาเข,ตาเหล่)

      พญ.สุนทรี      ธิติวิเชียรเลิศตารางออกตรวจ

  • วันเสาร์เวลา 8.00-20.00 น. (เสาร์ ที่ 1,3,5)เวลา 12.00-20.00น. (เสาร์ ที่ 2,4)

 

โรคที่พบได้บ่อยได้แก่โรค  Conjunctivitis,Hordeolum and Chalazion ,Foreign body in cornea ,conjuntival sac ,Injury of conjunctiva and corneal abrasion Pterygiumสามารถผ่าตัดต้อเนื้อต้อกระจกได้
-วันจันทร์- วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00น.