โรคต้อหิน

 โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)  เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน เป็นภาวะที่สมองขาดเลือด ซึ่งเกิดจากการตีบ อุดตัน หรือแตกของหลอดเลือดบริเวณสมอง  ทำให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายและส่งผลต่อการทำงานของสมอง เช่นหยุดชะงัก หรือในบางรายอาจเป็นอัมพาตแบบเฉียบพลัน ไม่สามารถพูดหรืออาจมองไม่เห็น โดยสาเหตุหลักเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ลำเลียงไปเลี้ยงสมอง  ทำให้สมองไม่ได้รับออกซิเจนและสมองตายในที่สุด

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง (STROKE)  

 

แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่

ปัจจัยที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น

 • อายุ
 • เพศ
 • ภาวะเลือดแข็งตัวเร็วกว่าปกติ

 

ปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ เช่น  

 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไขมันในโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ยาคุมกำเนิด
 • การขาดการออกกำลังกาย

 

อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

สามารถสังเกตจากอาการผิดปกติได้โดยการสังเกตอาการที่สำคัญดังนี้

 • แขน-ขาอ่อนแรง มีอาการชาที่ใบหน้าหรือบริเวณข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย
 • ปากเบี้ยว พูดไม่ได้ ควบคุมน้ำลายไม่ได้ มีปัญหาทางการสื่อสาร พูดไม่เข้าใจ พูดไม่ได้ ลิ้นแข็ง
 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • สายตาพร่ามัว เสียการทรงตัว  เห็นภาพซ้อน
 • ทรงตัวไม่อยู่  เดินเซ  บางรายอาจเป็นลมหมดสติ

 

        หากพบอาการเหล่านี้แม้เพียงประการเดียว อย่าละเลยหรือนิ่งนอนใจเป็นอันขาด ควรรีบนำคนไข้ส่งโรงพยาบาลโดยทันทีเพื่อให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการดังกล่าว

 

การตรวจวินิจฉัย

 

        สามารถตรวจได้หลายวิธี เช่น ตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ตรวจหาอาการอักเสบของหลอดเลือด ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าของสมอง ตรวจวัดความเร็วของกระแสเลือด และการสแกนสมองเป็นต้น

 

การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 

  ผู้ป่วยที่หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

 • แพทย์จะให้ยาละลายลิ่มเลือด แต่ต้องรักษาภายใน 4 ชั่วโมงเพื่อให้เลือดไหลเวียนตามปกติ

 

ผู้ป่วยที่หลอดเลือดสมองแตก  

 • แพทย์ต้องควบคุมปริมาณเลือด รักษาความดันเลือดให้เป็นปกติ บางรายแพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายของสมองที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความดันเลือด

 

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

           การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ทำได้โดยควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น  ป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง  ควบคุมอาหารให้สมดุล หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม รสหวาน อาหารที่มีไขมันสูง  เลิกสูบบุหรี่และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เป็นต้น นอกจากนี้สามารถใช้ยาป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด เช่น ยากลุ่มต้านเกล็ดเลือด และยากลุ่มต้านการจับตัวของก้อนเลือด แต่การใช้ยารักษาต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง 

ชั้น 1 อาคาร C   โทร 038-320300 ต่อ 4183-4