อยากลืม..กลับจำ อยากจำแต่เอ๊ะ ! ทำไมจำไม่ได้

สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เป็นอาการซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมองหลายๆ ด้านแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้มีการเสื่อมของระบความจำ ความเข้าใจเหตุผล การคิดวิเคราะห์ และการควบคุมตนเองเสื่อมถอย

สาเหตุของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น การดูแลทางการแพทย์ จึงต้องเน้นการปรับสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย ช่วยเหลือญาติหรือผู้ดูแลในการรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วย

10 อาการเตือน ที่กำลังบอกว่าผู้สูงอายุ อาจเริ่มเป็นโรคสมองเสื่อม ได้แก่

  1. ถามซ้ำแล้วซ้ำอีก หลงลืมเรื่อราวหรือเหตุการณ์ใหม่ๆ ในขณะที่เรื่องเก่าๆยังจำได้ดี
  2. ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ เป็นขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เช่นลืมขั้นตอนจ่ายเงินเมื่อไปธนาคาร หรือขับรถ
  3. มีความยากลำบากในการทำงาน หรือทำกิจกรรมที่คุ้นเคย ไม่ว่าที่บ้าน หรือที่ทำงาน
  4. สับสนเรื่องบุคคล วัน เวลา หรือสถานที่
  5. ไม่ค่อยเข้าใจในภาพที่มองเห็น และเชื่อมโยงการมองกับการตัดสินใจได้ไม่ดี เช่น กะระยะห่างยากขึ้น วางของบนโต๊ะ แต่มัก ปล่อยลงก่อนถึงโต๊ะ นึกชื่อสิ่งของที่เห็นไม่ออก หลงทาง หรือเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยๆ
  6. รู้สึกมีปัญหาในการใช้คำที่เหมาะสมในการพูดหรือเขียน เช่น มักจะหยุดระหว่างกำลังสนทนาและไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อ หรืออาจจะพูดคำหรือประโยคเดิมซ้ำๆ
  7. ลืมของไว้ในที่ที่ไม่ควรวางและไม่สามารถย้อนนึกกลับไปได้ว่าวางไว้ที่ใด เช่น เก็บรองเท้าไว้ในตู้เย็น
  8. ความสามารถในการตัดสินใจลดลงหรือสูญเสียไป ละเลยการดูแลความสะอาดร่างกายและที่อยู่อาศัย เช่น เมื่อจะไปงานสำคัญ แต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรกับตนเอง ไม่ทำผม ไม่อาบน้ำ
  9. แยกตัวออกจากงานที่ทำหรือกิจกรรมที่ชื่นชอบ
  10. อารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น ดูสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว หรือซึมเศร้า
 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300