เทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (Endoscopic spine surgery)

เป็นการผ่าตัดที่มีการเลาะหรือตัดเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิม โดยในอดีตการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องมีการเปิดแผลที่ใหญ่ มีการเลาะกล้ามเนื้อ มีการทำลายกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่จำเป็น และต้องตัดออกค่อนข้างเยอะ

       แต่การผ่าตัดแผลเล็กจะมุ่งเป้าไปที่บริเวณรอยโรคของผู้ป่วยเลย เพราะฉะนั้นการสูญเสีย การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณข้างเคียงจะน้อยกว่า การสูญเสียเลือดน้อยกว่า บาดเจ็บหลังผ่าตัดที่น้อยกว่า และระยะการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่สั้นกว่า ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้เร็วขึ้น

 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

1.  การผ่าตัดแบบไม่เชื่อมข้อ การผ่าตัดแบบไม่เชื่อมข้อใช้ในกรณีคนไข้เป็นโรคโพรงประสาทตีบแคบ หรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

2. การผ่าตัดแบบเชื่อมข้อ การผ่าตัดเชื่อมข้อใช้ในกรณีที่กระดูกมีความไม่มั่นคง เราก็จำเป็นต้องผ่าตัดแบบเชื่อมข้อเพื่อให้กระดูดยึดติดกัน ใช้ลักษณะในโรคที่มีกระดูกสันหลังเลื่อนหรือกระดูกสันหลังคด ลักษณะนี้จะสามารถผ่าตัดแผลเล็กได้ทั้งหมด โดยการผ่าตัดมีหลายวิธีซึ่งอาจเลือกผ่าตัดจากด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลัง

 

ขั้นตอนการผ่าตัด

      สำหรับขั้นตอนการผ่าตัด อย่างเช่น การส่องกล้องจะให้ผู้ป่วยนอนอยู่ในท่าคว่ำจากนั้นจะกรีดแผลเล็ก ๆ ประมาณ 1 ซม และใส่ท่อที่บริเวณปลายมีกล้องขยายกำลังสูงอยู่ตามลงไปเพื่อดูลักษณะของรอยโรคด้านในว่าเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยทำให้เห็นถึงเส้นประสาทรวมถึงหมอนรองกระดูกชัดเจนขึ้น

      หลังจากนั้นและจะใช้เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งสอดเข้าไปทางกล้องเพื่อที่จะทำงานด้านใน โดยใช้เวลาในการรักษาไม่เกิน 1 ชม.สำหรับการส่องกล้อง ถ้าเป็นการผ่าตัดแบบเชื่อมข้อแผลเล็ก จะขึนอยู่กับว่าทำจากด้านไหน ถ้าจากด้านหลัง จะเริ่มจากการใส่สกรูเหล็กที่ยึดหลังจำนวน 4 ตัวก่อน หลังจากนั้นก็ตัดช่องโพรงประสาทให้กว้างขึ้น รวมถึงหยิบหมอนรองกระดูกที่มีความเสื่อมออก และใช้หมอนรองกระดูกเทียมที่ทำจากพลาสติก หรือใช้จากกระดูกของคนไข้ใส่เข้าไปทดแทนบริเวณกระดูกสันหลัง และเย็บปิดแผล

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

1.งดการสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน เพื่อช่วยให้ผลการผ่าตัดดีขึ้น

2.กรณีมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จะต้องทำการและเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อน เพื่อความปลอดภัยในขั้นตอนของการดมยาสลบ และผลการผ่าตัดด้วย

 

การดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

จะคล้ายกับการผ่าตัดทั่วไป แต่การผ่าตัดแผลเล็กผู้ป่วยจะมีการเจ็บปวดที่น้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ สมิติเวชศรีราชา

ชั้น 1   โทร 038-320-300 ต่อ  4139,4140