โรคต้อหิน

ตับ

เนื่องในวันต้อหินโลก 6 มีนาคมของทุกปี สมิติเวชศรีราชาเล็งเห็นความสำคัญของการตรวจเช็คสายตาเพื่อห่างไกลจากโรคต้อหิน

ทราบหรือไม่ คนไทยเป็นโรค “ต้อหิน” 1.2 ล้านคน

โรคต้อหินเป็นภัยเงียบที่คุกคามคุณภาพชีวิตประชากร โดยส่วนมากโรคต้อหินจะพบได้ในหมู่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปซึ่งเกิดจากความเสื่อมตามวัยของเลนส์ตา ในระยะแรกๆ ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ แต่ถ้าละเลย ไม่ได้รับการตรวจเช็คที่ตรงจุดจะทำให้ตาพร่าลงเรื่อยๆ โรคต้อหินเกิดจากความเสื่อมของขั้วประสาทตา (Optic nerve head) และไม่จำเป็นต้องมีโรคประจำตัว ผู้ป่วยบางรายอาจมีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัว บางรายอาจเกิดจากอาการอักเสบเรื้อรังที่ม่านตา อุบัติเหตุบางชนิดอาจก่อให้เกิดโรคต้อหินได้ ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดดวงตาอาจมีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน และผู้ป่วยที่ใช้ยาหยอดตากลุ่มสเตียรอยด์อาจทำให้ความดันขึ้นตาและกลายเป็นต้อหินได้ เมื่อโรคต้อหินก่อตัวและขั้วประสาทตาเสื่อมลงเรื่อยๆ ความดันลูกตาอาจสูงขึ้น ปวดตา มีลานสายตาแคบลงเรื่อยๆ จนตาบอดในที่สุด หลังขั้วประสาทตาโดนทำลายไปแล้วจะไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้

การตรวจตาด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography (OCT)

สามารถคัดกรองโรคต้อหิน และ

โรคจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน

โรคจอประสาทตาเสื่อม เนื่องจากอายุ (AMD)

โรคจุดรับภาพบวมจากภาวะต่างๆ เช่น เบาหวาน เส้นเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตัน และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับจุดรับภาพ

โรคจุดรับภาพฉีกขาด

ภาวะพังผืดที่จอประสาทตา และจุดรับภาพ

ภาวะจอประสาทตาหลุดลอก

ภาวะเส้นเลือดผิดปกติที่จอประสาทตา สามารถดูเส้นเลือดในตาโดยไม่ต้องฉีดสี และไม่ต้องขยายม่านตา

โรคต้อหินระยะแรก และผลการรักษาต้อหิน

กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา Chloroquine ซึ่งอาจส่งผลข้างเคียงทางสายตา

“เพราะดวงตาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทุกคน” รีบตรวจก่อนที่จะสายเกินไป

คลินิกจักษุ (Eye Center) โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

โทร 038 320 300 ต่อ 3108

อีเมล์ sshent@samitivej.co.th

 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300