โรคหลอดเลือดสมอง

รู้ทันต้อหิน ตรวจเจอก่อนป้องกันตาบอดได้ ตรวจคัดกรองโรคต้อหินด้วยเทคโนโลยี (OCT)

 

    โรคต้อหิน โรคทางตาที่พบบ่อยและมีอันตรายอย่างมากที่อาจทำให้ถึงขั้นตาบอดสนิทได้ ต้อหินเกิดจากภาวะความเสื่อมของเส้นประสาทตา และความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา โดยปกติดวงตาของเราจะมีน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา (Aqueous Humor) ซึ่งจะมีการไหลเข้าออกในลูกตาอย่างสมดุล หากมีการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามาก หรือการไหลออกได้ช้า จะส่งผลทำให้ความดันตาสูงขึ้น และเกิดการทำลายประสาทตาตามมา ในระยะเริ่มต้นโรคต้อหินจะยังไม่แสดงอาการใด ๆ ให้เห็น แต่จะแสดงอาการก็เมื่อเกิดระยะลุกลามของโรคไปแล้ว  โดยตัวโรคจะทำให้ลานสายตาหรือความกว้างของการมองเห็นค่อย ๆ แคบลง จนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นไปทั้งหมดได้ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราควรตรวจสุขภาพตา(รวมทั้งตรวจจอประสาทตา) ทุก 2-4 ปี แม้ว่าไม่มีอาการผิดปกติในการมองเห็น 

 

    เทคโนโลยีวินิจฉัยจอประสาทและขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography (OCT) เครื่องมือนี้สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของจอประสาทตาและขั้วประสาทตาได้อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้แสงส่องเลเซอร์เข้าไปในตาให้ได้ภาพตัดขวางของจอตา เพื่อตรวจวัดดูการสะท้อนกลับของแสงในชั้นต่าง ๆ ของจอประสาทตา (ภายในจอประสาทตาจะสามารถแยกเป็นชั้นย่อย ๆ ได้อีก 10 ชั้น)  ตรวจดูความลึกของขั้วประสาทตาและวัดความหนาของจอประสาทตา ที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยระบบตรวจตาทั่วไป

 

    โดยภาพที่ได้จะมีความละเอียดสูงถึงประมาณ 0.01 มิลลิเมตร จึงช่วยวินิจฉัยความรุนแรงของต้อหิน และวินิจฉัยโรคจอประสาทตาอื่น ๆ ได้ เช่น เส้นเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตัน โรคจุดรับภาพฉีกขาด พังผืดที่จอประสาทตา จอประสาทตาหลุด และภาวะเส้นเลือดผิดปกติที่จอประสาทตา รวมทั้งสามารถใช้วินิจฉัยและติดตามผลการรักษาต้อหินในระยะยาวได้อย่างละเอียดแม่นยำ สำหรับการตรวจวินิจฉัยจอประสาทและขั้วประสาทตาด้วยเครื่อง OCT สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในการตรวจและสามารถดูความผิดปกติได้ทันทีที่ตรวจ

 

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการ ตรวจคัดกรองโรคต้อหินด้วยเทคโนโลยี (OCT)

 

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป 
  • มีการอักเสบเรื้อรังในม่านตา
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน
  • ใช้ยาลดอักเสบชนิดสเตอรอยด์เป็นเวลานาน
  • เคยได้รับอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดที่ดวงตามาก่อน
  • มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
  • มีภาวะสายตาสั้นหรือยาวมากเกินไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์จักษุ  

ชั้น 2 อาคาร E   โทร 038-320300 ต่อ 3109-10