Home > Article Detail

Health articles

Why Exercise Stress Test (EST)

-
20-4-2562
 • Will Exercise Stress Test cause Ischemic heart disease?
 • As we age we lack essential minirals, such as, calcium, magneseum that help strengthens bones
 • Athletes should undergo Exercise Stress Test to ascertain the abilities to sustain exercise

  

 

Why EST

 

    You may wonder why health check up require the use of Exercise Stress Test. Why all the running? Who is it for? What does the exercise tell you, and why is the EST required?

 

The heart health investigation through Exercise Stress Test

 

       Exercise Stress Test or the treadmill exercise is a way to investigate the electrocardiogram, or, the electricity circuit of the heart. This test reveals the function of the heart as we exert ourselves in terms of blood and oxygen flow. The physician uses this information to evaluate you heart health for initial Ischaemic heart disease and Arrhythmia. Furthermore, this information can be used to investigate the function of the body which is more comprehensive than electrocardiography.

 

ทำไมต้องตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย

 

       บางครั้งเราก็คาดไม่ถึง หรือไม่ได้สนใจ และคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีคงไม่ได้เป็นโรคหัวใจ ไม่เห็นจำเป็นต้องตรวจ แต่ด้วยข่าวที่มีนักกีฬาน๊อคไปในระหว่างแข่งขัน นักปั่นจักรยานหมดสติ หัวใจวายในสนามปั่น เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้เราหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น การรอให้เกิดอาการก่อน ก็อาจจะสายเกินไป

 

ใครควรเข้ารับการตรวจ

 

 • ผู้ที่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกมาก่อน โดยไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากหัวใจ หรืออวัยวะอื่น เมื่อวิ่งสายพานแล้ว เกิดอาการเจ็บหน้าอกขึ้น พร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงของกราฟหัวใจ การตรวจนี้จะช่วยบอกได้ว่าเกิดจากการตีบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือไม่
 • นักกีฬา การวิ่งสายพานจะช่วยให้เราทราบว่าควรจะออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหน ระดับการเต้นสูงสุดของหัวใจเท่าไรจึงจะปลอดภัย
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
  • ชายอายุ > 45 ปี, หญิงอายุ > 55 ปี
  • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบ
  • เป็นเบาหวาน
  • ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง LDL > 130 mg/dl หรือระดับไขมัน HDL < 40 mg/dl
  • ผู้ที่สูบบุหรี่

 

จะมาวิ่งสายพาน ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

 

 • พักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนการตรวจ
 • ควรงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ช็อกโกแลต น้ำอัดลม ชา กาแฟ งดสูบบุหรี่ ก่อนการตรวจ อย่างน้อย 3 ชม. สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • ถ้ามียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • สวมรองเท้าสำหรับออกกำลังกาย ที่สามารถเดินหรือวิ่งได้โดยไม่หลุด
 • เสื้อผ้าใส่สบาย ควรเป็นชุดเสื้อ – กางเกง หรือใช้ชุดที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้

 

ขั้นตอนการตรวจง่ายๆ

การวิ่งสายพาน เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บ แค่ต้องออกกำลังวิ่งบนลู่วิ่ง โดยมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ อยู่ด้วยตลอดเวลา การตรวจก็มีขั้นตอนดังนี้

 • เจ้าหน้าที่จะติดอุปกรณ์ เพื่อตรวจดูการทำงานของหัวใจ และความดันโลหิตขณะวิ่ง
 • ผู้รับการทดสอบเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ โดยที่ความเร็วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น และระดับความลาดชันก็สูงขึ้น
 • หากรู้สึกเหนื่อย เจ็บหน้าอก หรือเดิน/วิ่งไม่ไหว สามารถหยุดได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
 • ในระหว่างการทดสอบ จะมีการวัดระดับการเต้นของหัวใจ การหายใจ ความดันโลหิต คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และระดับความเหนื่อย

 

วิ่งบนเครื่องนานแค่ไหน จะหยุดวิ่งได้เมื่อไร

 

แพทย์จะหยุดทำการทดสอบเมื่อพบสิ่งต่อไปนี้

 • ผลการทดสอบเป็นบวกตามเกณฑ์การแปลผลมาตรฐาน = มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • หัวใจเต้นถึง 85% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจตามอายุ (อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ= 220- อายุ) หรือในบางราย แพทย์อาจเลือกทำการทดสอบให้หัวใจเต้น 70%ของอัตรา การเต้นสูงสุดของหัวใจ ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเป็นรายๆไป
 • ผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถออกกำลังต่อได้ เช่น ปวดเข่า หรือมีภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ทดสอบ เช่น ความดันโลหิตตก มีหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

 

ข้อควรระวัง

 

ถ้าขณะตรวจรู้สึกผิดปกติ ควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

 • แน่นอึดอัดบริเวณหน้าอก
 • เหนื่อยมากผิดปกติ หายใจไม่ออก
 • ปวดขา เข่า
 • มึนงง เวียนศีรษะ

 

ผลการตรวจบอกอะไร

 

 • ถ้าผลการทดสอบเป็น บวก หมายถึง มีเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ ควรได้รับการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม เช่น การทำบอลลูนขยายหลอดเลือด การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
 • ถ้าผลการทดสอบเป็น ลบ แสดงว่าไม่มีหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหลอดเลือดหัวใจตีบแต่ไม่รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป
 • ถ้าผลการทดสอบไม่ชัดเจน แพทย์อาจพิจารณาส่งผู้ป่วยไปตรวจเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจโดยวิธีคอมพิวเตอร์ (CTA Coronary Artery)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ชั้น 4 อาคาร C  โทร 038-320300 ต่อ 4170-1

Information Center

Samitivej Sriracha Hospital

For more information Tel. 038-320-300